นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3

1067366

    วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ HACCP และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในการขอรับรองระบบ GMP และ HACCP ในระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563​  โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย​ งามภักดิ์  ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยา​ กล่าวรายงาน​ พร้อมด้วย​นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต 1 และนายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย​ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม ทั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 60 คน ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ซึ่งประกอบการผลิตอาหารสัตว์ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในการผลิตอาหารสัตว์ไปใช้ในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ดังนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยตลอดจนห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนประเทศคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และเนื้อสัตว์ ให้ได้รับอาหารสัตว์ที่ปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ของไทย สามารถส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 5 หมื่นล้านบาท อีกด้วย
 
1067368 1067369 1067371