ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  : 0-2159-0406-7

อีเมล์ : aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ : https://g.page/AFVC-DLD?share

ที่ตั้ง/โทรศัพท์/อีเมล์ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (ส่วนภูมิภาค)https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LjjzzO4YMMULB4RHjfZDshXTwPmH5o6Y&shorturl=1&ll=16.79992818505983%2C100.46296038875343&z=8

 

 

Government Complex of Department of Livestock Development
Division of Animal Feed and Veterinary Products Control.
91 Moo 4 Tivanont Road, Bang Kadi Sub District, Mueang District,
Pathum Thani Province, 12000

Tel. 0-2159-0406-7

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map : https://g.page/AFVC-DLD?share