เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH)

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH) ของ บริษัท โรกีต้า จำกัด จำนวน 20,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการนำเข้าวัตถุอันตรายไปใช้ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์