ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565