ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางการนำกัญชง กัญชา มาใช้เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2565

BN 10.11.65

คลิก link ด้านล่าง :

https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D244S0000000000500