หน่วยงาน เป้าหมายรายเขต
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดาวโหลด
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวโหลด

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ในวันเวลาราชการ โทร 02-159-0406 ต่อ 104