หัวหน้าส่วนราชการ

md 5aa90a60b13b9 
 
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

          8576295  1144156111

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุม / สัมมนา

No result...

ข่าวสารกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

 1

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
102861
Today70
Yesterday251
This_Week1358
This_Month3684
All_Days102861

กำลังออนไลน์

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ e-๓/๒๕๖๒ อยส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th http /lafvc.dld.go.th หรือwww.gprocuerment.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๙ -๐๔๐๖ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

e 3 2562