กรมปศุสัตว์ จัดอบรมหลักสูตร HACCP สำหรับผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่น 2/2566

320715807 887830875547928 7603325503733797721 n

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ รุ่น 2/2566 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสนสำราญ 1 และ 2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบ GHPs/HACCP ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สามารถลดอันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งระบบการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

*****************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

319688910 850181202857907 1652260835886153889 n 319361927 1331034600989497 2365963937296826786 n 318330869 564015735063883 171115935693981047 n