วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพ.ญ สุชนา สุขกลัด นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายกิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ นักวิชาการสัตวบาล เข้าตรวจรับรองการผลิตอาหารสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ลำพูน เพื่อผลิตอาหารสัตว์ส่งไปยังฟาร์มในเครือที่ขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ โดยได้ตรวจสอบเอกสาร ระบบการผลิต และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหายาปฏิชีวนะ