ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2564

 IT3