ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“หลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์”

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน (Click ที่นี่)

หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียน

QR code web

หนังสือเชิญผู้ประกอบการ

(Click ที่นี่เพื่อดาวโหลดไฟล์ทั้งหมด)

invite 2566 1

 

invite 2566 2

 

..........

กำหนดการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

timeline 2566 6266 0945