กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็น “ครอบครัวปศุสัตว์” (DLD’s Family)

1599

- กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็น “ครอบครัวปศุสัตว์” (DLD’s Family)

- กดติดตาม และกด like “ถูกใจ” https://www.facebook.com/DLDthailand

- กดติดตาม TikTok กรมปศุสัตว์ ได้ที่
https://www.tiktok.com/@dldthailand?_t=8WV20QeMzth&_r=1

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและสร้างความรับรู้ ด้านการปศุสัตว์ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว