ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2565

  

ประกาศกรมปศุสัตว์ (Click)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (Click)