S 14663711

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท

************
วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้หายจากอาการประชวร ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท

*************
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

S__14663710.jpg  S 14663704  S 14663706

S 96124949   S 96124950   S 96124951