กองควบคุมอาหารและยาสัตว์จัดกิจกรรม AFVC TALK

318901638 455997426728318 945543275979218549 n

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานอาหารสัตว์ จัดกิจกรรม AFVC TALK ในหัวข้อ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์เรื่องง่ายๆ ที่ควรใส่ใจ เพื่อสร้างการรับรู้ในงานสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดทุกๆ วันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ผ่านระบบ Zoom
*************
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
 
319193549 477481887825144 7607053290577994775 n 318741227 546129297528897 8041835244606576508 n 319300655 865476744636975 8606883919277696958 n