กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ คว้ารางวัลในโครงการสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565

DAZ 2047

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 ในกระบวนงาน "การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ การขอใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล
**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
DAZ 2069 DAZ 2062 DAZ 2069