กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ต่ออายุ)

468306

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวโสมศจี ศิวิลัยกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
และนางสาวศิริญญา เสนาะสำเนียง นักวิชาการสัตวบาล ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์เเปซิฟิค จำกัด 
เลขที่ 147 เเขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง,
ประเภทวัตถุที่ผสมเเล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป, ชนิดอาหารเสริมสำหรับสัตว์