แจ้งให้มาดำเนินการขอใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตขาย

และขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว นมอัดเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ   คลิกเลย