ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าข้าวสาลีและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ

S 24723463

 

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเข้าข้าวสาลีและการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการปศุสัตว์ปทุมธานี โดยมี นสพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธาน โดยมีผู้ประกอบกิจการนำเข้าอาหารสัตว์ จำนวนกว่า 45 บริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

S 24723463   S 24723465   S 24723466

 

                                            S 24723471   S 24723473