ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา(จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป)