สำหรับ Android

ดาวน์โหลด >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zti.android.dld

 

สำหรับ ios

ดาวน์โหลด >> https://apps.apple.com/th/app/dld4-0/id1266600685?l=th