ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ประจำปี 2564