ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการขอรับรองระบบ ISO 9001 ในวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย.64

 

Screenshot 279 Screenshot 283

 

Screenshot 285 Screenshot 286