ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศกรมปศุสัตว์ (Click)

ดาวน์โหลดใบสมัคร (Click)