"กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ประชุมคณะทำงานทบทวน​และ​จัดทำ​ยุทธศาสตร์​โคเนื้อ​ และ​ยุทธศาสตร์​กระบือ​ ครั้งที่ 1/2566 "

392293   1296422

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานทบทวน​และ​จัดทำ​ยุทธศาสตร์​โคเนื้อ​ 
และ​ยุทธศาสตร์​กระบือ​ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetings) 
ในการนี้สัตวแพทย์​หญิงวนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการ​กองควบคุม​อาหาร​และ​ยา​สัตว์​
มอบหมายให้สัตวแพทย์​หญิง​วรศร ประเสริฐ​กุล​ชัย​ นายสัตวแพทย์​ชำนาญ​การ​ เป็นผู้แทนในการร่วมประชุม​ดังกล่าว​
ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์ SWOT Analysis​/วิสัยทัศน์​/พันธกิจ​/ยุทธศาสตร์​ควายไทย และ โคเนื้อ ปี 2566-2570