1206420

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565

****************
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
โดยมีหัวหน้ากลุ่มต่างๆและผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

**************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

1206422   1206421