F64D62FC 7CD5 4DF8 92FA D543AADF8840

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ มอบหมายให้ นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 
ในหัวข้อ “ระเบียบ ข้อบังคับ ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสำหรับสุนัข และแมว”

   2D1AD1C3 4D5A 4D84 8604 4C5202F10D35       E0512033 3968 4405 9C63 B033981308F8