การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 40-15/2562 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) พิจารณาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากจากเดิม เป็นแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้ฉลากเป็นไปตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป