เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์

messageImage 1556699595404

        วันที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์  ตามเรื่องร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดขายยากำจัดเห็บหมัดไม่มีคุณภาพ และมีการจำหน่ายยาไม่มีทะเบียน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

S 14246031 messageImage 1556699604014

messageImage 1556699632982