พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์,

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์

เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online

messageImage 1556699215914

          วันที่ 5เม.ย.62 พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online ตามที่ได้รับการร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา12 ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปี และปรับไม่เกิน10,000 บาทและมาตรา72(4)ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษตามมาตรา122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
           เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางยาไก่ชน ชื่อทางการค้า 5 พลัง Power จำนวน 870 ซอง มูลค่ากว่า100,000 บาท และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

messageImage 1556699204029 messageImage 1556699238266

S 14246020