พนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันได้ลงพื้นที่สืบสวนและจับกุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วันที่ 22ม.ค.62  พนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันได้ลงพื้นที่สืบสวนและจับกุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนทางสื่อออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่ามีการผลิตอาหารสัตว์ ชื่อการค้า "แฟตพลัส"จำนวน1,600 ถุงซึ่งเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ จึงได้ทำการอายัดอาหารสัตว์ทั้งหมดพร้อมเครื่องผสมอาหารสัตว์จำนวน 1 เครื่องมูลค่ามากกว่า 300,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยแจ้งข้อหากระทำการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ