กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์

10085

       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีการขายยาสัตว์ และอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  จาการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
      1. ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 56(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
      2. ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
      3. ขายยาปลอม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
      4. ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยมีของกลางในการกระทำผิดทั้งสิ้น  85 รายการ แบ่งเป็นเป็นอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียน 4 รายการ ยาสัตว์ ไม่มีทะเบียน 69 รายการ ยาสัตว์ปลอม 1 รายการ และยาที่ใช้ในคน  11 รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดพร้อมผู้ถูกกล่าวหา ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสืบหาและตรวจสอบแหล่งผลิตยาสัตว์ และอาหารสัตว์ดังกล่าวเพื่อจับกุมและดำเนินคดีต่อไป
 
1584611 158470
 
 
159031
 
1584601 1584581