วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับตำรวจกองกำกับการ 2 กองสารวัตรและกักกัน และด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มโคเนื้อขุน ต้องสงสัยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง

sl11

14952 93314 14953 

14954 14955

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับตำรวจกองกำกับการ 2 กองสารวัตรและกักกัน และด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มโคเนื้อขุน ต้องสงสัยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 หมู่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ เก็บตัวอย่างปัสสาวะโคจำนวน 4 ตัวอย่าง ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip test) ให้ผลเป็นบวกทั้ง 4 ตัวอย่าง จึงได้อายัดโคเนื้อขุนจำนวน 192 ตัว  เป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท และส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจยืนยันสารเร่งเนื้อแดงทางห้องปฏิบัติการต่อไป