แจ้งแผนและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด