นายอดุลย์ เพิ่มผล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย