พิกัดศุลกากร รหัสสถิติสำหรับสินค้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีผลบังคับใช้ 1ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.customs.go.th หรือ พิกัดศุลกากร

 

ดาวน์โหลดพิกัดศุลกากร>>