หัวหน้าส่วนราชการ

md 5aa90a60b13b9 
 
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 123486.67

          8576295  1144156111

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุม / สัมมนา

No result...

ข่าวสารกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

 1

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
112261
Today264
Yesterday329
This_Week1151
This_Month6699
All_Days112261

กำลังออนไลน์

มี 98 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม

1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 [หลักเกณฑ์ วิธีการการขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3]

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 [หลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ของผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก เก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 หรือผู้ขายวัถตุอันตรายดังกล่าว]

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2537 [กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบสำคัญ ใบอนุญาต ใบแทนและการต่ออายุใบอนุญาตที่จะเรียกเก็บในกรณีต่าง ๆ]

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535

5. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552