อบรมการใช้งานระบบการรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบติดตามการกระจายยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ปีที่ 2"

timeline 20191220 114828

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์จัดอบรมการใช้งานระบบการรายงานปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบติดตามการกระจายยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ปีที่ 2" เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาซึ่งจดแจ้งกับกรมปศุสัตว์ สามารถกรอกรายงานการใช้ยาต้านจุลชีพที่ผสมลงในอาหารสัตว์ของโรงงานผ่านระบบ ICT และส่งข้อมูลรายงานประจำปีมายังกรมปศุสัตว์ ณ ห้องพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ พญาไท

9298E660 802E 429B 8C2A C8D2F56AE06B L0 001  8E4D7FE6 F680 4C21 ACEB 362E30651DE4 L0 001  timeline 20191219 092245

timeline 20191219 092257  timeline 20191219 092259  timeline 20191219 092247