การอบรมการฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์79924213 2420866368130407 2779353820633759744 n

การอบรมการฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 2 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี

78720822 2420866544797056 7513817320372830208 n  80269993 2420866454797065 2574777385794666496 n  79755927 2420866641463713 6348411608556896256 n

80423572 2420866704797040 3842779627110006784 n  78040268 2420866881463689 3906945996130615296 n