ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์" ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   >>>คลิก<<<