กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่มียา

วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม   >>> คลิก <<<