เชิญประชุมการเชี้แจงพระราชบัญญํติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

ด้วยกรมปศุสัตว์ กำหนดจัดการอบรมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และแนะนำระบบและวิธีการใช้งานระบบ e-Service ใหม่ด้านอาหารสัตว์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยขอให้สมาคมโปรดแจ้งสมาชิกส่งผู้แทนร่วมการประชุม ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (70364_MM141_2561 [NSW3] เชิญประชุมตรวจสอบคสามพร้อมระบบร.pdf)หนังสือเชิญประชุมรายละเอียด386 kB