ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดไฟล์ที่แนบ