ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ วด.1/2558 (อยส.)

เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

  • รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  • หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง

อ่านประกาศ>>