ประกาศควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ วด. 2/2560 (อยส.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ วด. 2/2560 (อยส.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ


กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในปัสสาวะสุกรและโค โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ผู้สนใจอ่านรายละเอียดไฟล์แนบด้านล่าง

  • ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระว่างวันที่ 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2560
  • กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์และบังคับใช้กฎหมาย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CCF23012560.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์227 kB