ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรและโค โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

  • กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 91 หมู่ที่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 - 20 มีนาคม 2560
  • กำหนดเปิดซอง 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0 2159 0406 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง