ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0 2159 0406 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ

  • กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 2 - 12 กันยายน 2559
  • กำหนดเปิดซอง 13 กันยายน 2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง