ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาด้านจุลชีพในสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs20161209112700-m1.pdf)ประกาศด่วน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์เรื่องถ่ายโอนภาระกิจ การขอหนังสือรับรองสุขอนามัย ประกอบการส่งออก152 kB
Download this file (img251.pdf)รายละเอียดการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง (Petfood)เพื่อการส่งออก ของหน่วยงานที่รับผิดชอบใหม่ สำนักพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุัสัตว์1025 kB