ด้วย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จะจัดอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงขอเชิญท่านส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามไฟล์แนบ จำนวนไม่เกิน 2 คน/หน่วยงาน มาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560