ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงประจำปีงบประมาณ 2564

(ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

 

5d2149a8aaae16bd3a3d9ef0f98c8cdc

 

หมายเหตุข้อมูลดังกล่าวรายงานเฉพาะรายชื่อที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งรายงานประจำเดือนมายังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโปรดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel มาที่ https://forms.gle/wirA6k1yXgS6sWaU6 หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0855346028 กิตติพงษ์ และสุพิชญา 0835317987